Anne-Marie, 28.08 46 år

04.09.2020

Hurra for bursdagen og ripsis i magen! Ope hus under open himmel på Overå i dag! Klem frå alle heime og vekke.
Gratulasjonar