Olivia Kvalsund Holstad

21.10.2020

Vesle Olivia vart født 01.10.20 ved Volda sjukehus, og blir godt beundra av si flinke storesyster Frida. Lykkelege foreldre er Synnøve og Marius.
Nyfødd