Laura

26.11.2021

Lisjesystra vår kom til verda 08.november. Larry har vorte storebror, Christina Tarberg og Ole-Johan Hareide er stolte foreldre.
Nyfødd