Steinar B. Grimstad 85 år

Vi vil gratulere vår kjære ektemann, pappa, svigerfar, besten og oldefar som fyller 85 år 4. mars! Vi er blitt ein stor og takksam flokk som er veldig glade i deg, og som set pris på di hjelp, omsorg, kulturformidling og din gode humor. 85 klemmar frå Karin, barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.

Publiseringsdato 28.02.2022
Jubilantar