Leo Brandal Sjåstad

25.06.2018

1. juni kunne ein stolt storebror Birk helse på lillebror. Takksame foreldre er Jeanette og Jon Erik.