Kåre Andre og Anne Helen

06.09.2018

Bondeparet på Garneskrysset feirer 50 + 50 i løa på laurdag. Hipp hurra! Vi gler oss! Kjærlig helsing familien.
Jubilantar