Andrea Marie Breivik Anderson

05.05.2019

17.04 kom vår skjønne veslesyster til verda, Volda, 3535g, 51 cm. Astrid Eline, Isak og Amanda Sofie er stolte storesysken. Ottar André & Lisa Mari.