Jan Kjetil Leikanger og Tordis Eiksund

15.07.2019

Vi forlovet oss 14.07.19 til bølgeskvulp i solnedgang!