Laura Gjerde

06.08.2019

Laura Gjerde, 85 år. Vi gratulerer hjertligst med dagen din 10. august. Helsing alle dine.