Eveline Bigset Kaldhol 2 år

13.11.2019

Lita pie, kjekke alder; kle på, kle av, utan rabalder. Dans og hopp utan stopp, bror sin vesle søsekopp. Gratulerer med den 13.11. Besteforeldra.