Alina Hide Mork

25.03.2020

05.03.20 kom vakre Alina til verda ved Volda sjukehus. Stolte foreldre er Christer Adrian Mork og Ylva Overå Hide.